Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP)

Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP)

Ngày nay ta có nhiều dấu ấn sinh học (biomarkers), nhưng tất cả không có giá trị giống nhau nên cần được dùng một cách có tính toán. Dùng các dấu ấn sinh học kết hợp với suy luận lâm sàng có thể giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hữu hiệu hơn do đó sẽ giảm được tỉ lệ tử vong và giả thành điều trị.

 Xem tiếp...

 
 
Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP) - Hình minh họa

Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP)  

Ngày nay ta có nhiều dấu ấn sinh học (biomarkers), nhưng tất cả không có giá trị giống nhau nên cần được dùng một cách có tính toán. Dùng các dấu ấn sinh học kết hợp với suy luận lâm sàng có thể giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hữu hiệu hơn do đó sẽ giảm được tỉ lệ tử vong và giả thành điều trị.

Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP) - Hình minh họa

Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP)  

Ngày nay ta có nhiều dấu ấn sinh học (biomarkers), nhưng tất cả không có giá trị giống nhau nên cần được dùng một cách có tính toán. Dùng các dấu ấn sinh học kết hợp với suy luận lâm sàng có thể giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hữu hiệu hơn do đó sẽ giảm được tỉ lệ tử vong và giả thành điều trị.

Hình minh họa

Viêm phổi cộng đồng - COPD

Ca lâm sàng: Viêm phổi cộng đồng/ bệnh phổi tác nghẽn mạn tính

member1