Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP) - Hình minh họa

Một trường hợp khó thở + tăng Peptid Lợi Tiểu Natri (Brain Natriuretic Peptide - BNP)

Ngày nay ta có nhiều dấu ấn sinh học (biomarkers), nhưng tất cả không có giá trị giống nhau nên cần được dùng một cách có tính toán. Dùng các dấu ấn sinh học kết hợp với suy luận lâm sàng có thể giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hữu hiệu hơn do đó sẽ giảm được tỉ lệ tử vong và giả thành điều trị.

Hình minh họa

Kinh nghiệm lâm sàng từ một bệnh nhân đau thắt ngực ổn định.

Xin giới thiệu kinh nghiệm điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định qua ca lâm sàng của một bệnh nhân Ấn Độ

member1