Hình minh họa

"Phóng đại" về mối liên quan giữa Acetaminophen và bệnh hen suyễn?

Các bằng chứng về mối liên quan giữa sử dụng paracetamol ở giai đoạn mang thai và đầu đời với bệnh hen suyễn thường nói quá, và hiện nay là không đủ bằng chứng để thay đổi các hướng dẫn trong việc sử dụng thuốc này.

MEDVN NEWS

CASE REPORT